Projekts SIA "JZ Microphones" individuālo vizīšu ārējā mārketinga aktivitātes 2018

SIA JZ Microphones ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/532 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


English